KID Rock '24

  • Door het betreden van het festivalterrein stem je er uitdrukkelijk mee in dat je opgenomen kan worden in gelijk welke film, foto, audio- of audiovisuele opname en dat dit gebruikt kan worden in gelijk welke media en voor gelijk welke doeleinden, en dit op gelijk welk tijdstip/welke plaats. Hierin inbegrepen zitten filmopnames door de politie of security, die gebruikt kunnen worden voor de veiligheid van onze bezoekers of het bestrijden van misdrijven/misdaden.

  • Bij storend gedrag kunnen stewards van KID Rock jou de toegang tot het festivalterrein weigeren of jou van het terrein laten verwijderen. Als storend gedrag beschouwen wij: verbale en fysieke agressie, onder invloed zijn van drank of drugs, racisme, discriminatie, sluikstorten, het betreden van verboden zones en het in gedrang brengen van de fysieke en mentale veiligheid van de andere bezoekers.

  • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken, glaswerk, drugs, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging en het weigeren van de toegang op het KID Rock evenement.

  • Eigen muziek- of geluidsinstallaties zijn niet toegelaten.

  • Enkel groepen mogen eigen eten en drinken meenemen op het festivalterrein. Voor particulieren is dat niet toegestaan. KID Rock voorziet gratis drinkwater.

  • Diefstal of beschadiging van de inkleding van het festival, alle infrastructuur eigen aan de organisatie of alle infrastructuur eigen aan de festivallocatie wordt doorgegeven aan de lokale politiediensten zodat een proces verbaal kan opgesteld worden. De herstelkosten van de schade zullen verhaald worden op de pleger.

  • Het maken van vuur op het terrein en tijdens het evenement is uitdrukkelijk verboden.

  • Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisatie van KID Rock of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. – Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht tijdens KID Rock.
0

Your Cart Is Empty

No products in the cart.